• Giardino e patio bungalow.jpg
 • Vista mare dai bungalow.jpg
 • Pista ciclabile.jpg
 • Spiaggia.jpg
 • Parco giochi.jpg
 • Scorcio spiaggia.jpg
 • Mare.jpg
 • Chioschetti.JPG
 • Chiosco pizza.JPG
 • Servizi
 • Parco giochi a pagamento.JPG
 • Parco giochi a pagamento.JPG

Slu?by pro va?i dovolenou na mo?i

The Residence Casabianca nabízí r?zné slu?by, aby svou dovolenou v útulné a relaxa?ní mo?e, daleko od m?stského provozu.

Bungalovy a apartmány jsou vybaveny ve?kerým komfortem, a také dát k dispozici:
 
 • za?ízení koupací (slune?ník a dv? lehátka) v cen? za pou?ívání ve?ejné plá?e
 • lázn? a lo?ní prádlo s týdenní zm?na v cen?
 • soukromý soukromá zahrada s bránou
 • bezplatných parkovacích míst v rezidenci
 • bezplatné Wi-Fi v celém hotelu
 • d?tské hry na trávníku
 • p?ivítá malá domácí zví?ata, kde se mohou cítit volný a bezpe?ný v oplocené zahrad?
 • za poplatek na plá?i bar a restaurace
 • Informace a kontakty p?izp?sobit sv?j pobyt s navrhovanými trasy, prohlídky s pr?vodcem, turistické stezky i o víkendech
 • mincovní pra?ky v rezidenci

V blízkém okolí najdete:
 
 • tělocvična - health club
 • sportovní centrum s bazénem, ​​tenis a fotbal
 • supermarket a samoobsluze
 • lékárna
 • Praní
 • velké hřiště vybavené pro děti
 • Motorky
 • bary a restaurace
 • čerstvé ryby kiosku, smažené ryby a kebab

39650031-1.jpg
objevit své WEEKEND Vlastní