• Colline marchigiane.jpg

Odkrycie miejsc Leopardiani i Madonna di Loreto

- leopardiano ?cie?ka: Jazda w miejscach i pomy?la?em Leopardi (Piazzuola sobot? Village, klasztoru Kapucynów, Hill of Infinity, Antici pa?acu, ko?cio?a ?w Wita, pa?acu Lonely Sparrow wie?y Carancini Palazzo Venier,). Czas trwania oko?o 2h30.

- ?cie?ka i wizyta Leopardi do ?wi?tego Domu w Loreto: ?cie?ka leopardiano + odwiedzi? i poprowadzi do muzeów Recanati (dzie?a Lotto, Mantegna i ró?ne) + wizyta w Sanktuarium ?wi?tego Domku w Loreto. Czas trwania:. Przez ca?y dzie?