• 4463f132-68bd-4567-a111-2a2330c3213e

ceny

podczas zamkni?tego sezonu zni?ki na pobyty tygodniowe przynajmniej
Studia i apartamenty z jedn? sypialni? mog? by? dost?pne na ?yczenie.

Ceny za dzie? za sztuk?. Obejmuj? one wszystkie koszty, w tym po?ciel i sprz?tanie.

Minimalny pobyt: dwa dni. Za pobyt poni?ej 3 dni dodatek w wysoko?ci 10%.

Termin pobytu: od soboty od 16:00 do 9:00 w sobot?.

W przypadku odwo?ania z?o?one przed 30 dni przed przyjazdem zostanie zwrócona kaucja. Po tym terminie lub w przypadku nie pojawienia zostan? odj?te pe?nej kwoty depozytu.


Za rezerwacje i depozytów wysy?ania:
sas serwisowe
Via Verdi 26 - 63822 Porto San Giorgio (FM)
Tel 0734-673316. - Faks 0734-674638- komórkowych. +393381479382

przelewem:
sas serwisowe
Via Verdi 26 - 63822 Porto San Giorgio
Banca Popolare di Ancona - Oddzia? Porto San Giorgio
Narodowy Bank: N 03111 69660 000000000710
Iban: IT85N0311169660000000000710